160 Rocznica Powstania Styczniowego – obchody w MDK Kolbuszowa