UWAGA! PSZOK zawiesza odbiór betonu oraz gruzu betonowego z rozbiórek i remontów